OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM JANA ZAMOYSKIEGO"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z postacią I Ordynata, Ordynacji Zamojskiej Kanclerza Wielkiego Koronnego, Hetmana Wielkiego Koronnego, Jana Zamoyskiego.
   
 2. Odznaka posiada 3 stopnie:brązowy


srebrny


złoty
 

 1. Do zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy zwiedzić: Muzeum Zamojskie, Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał”, Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej, Katedrę Zamojską (krypty lub kaplicę Zamojskich), Akademię Zamojską, pomnik Jana Zamoyskiego.
  Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić: Floriankę Klemensów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec
  Do zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić 15  miejscowości wymienionych w załączniku do regulaminu odznaki.
   
 2. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 5/2009 z dnia 03.10.2009 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik do Odznaki "Szlakiem Jana Zamoyskiego"